دانلود ها

کاتالوگ

دریافت کاتالوگ محصولات

جوهر چاپ دیجیتال

جوهرچاپ دیجیتال که به نام جوهرهای حاوی رنگدانه های سرامیکی نیز شناخته میشود ، حاوی 20-45 درصد فاز جامد و مابقی فاز مایع یا مدیوم آبی یا آلی هستند که به صورت یکنواخت باهم مخلوط شده اند.
فاز جامد عمدتا شامل نانو رنگدانه های سرامیکی است که برای دستیابی به رنگ مورد نظراضافه شده است.
حلالیت ذرات جامد در فاز مایع که به صورت یکنواخت پراکنده شده باشند وبا اضافه کردن پایدار کننده ها و پراکنده سازها، پایداری طولانی مدت جوهر در مقابل رسوب تضمین میگردد.
فاز مایع بر ویژگی های شیمیایی جوهر مانند ویسکوزیته ، کشش سطحی و هدایت الکتریکی تاثیرگذار است ، این ویژگی ها اندازه ، سرعت و پایداری قطرات جوهر را در فرکانس های مختلف تعیین میکند.

TOP